Neden babalar da MBCP ve diğer doğuma hazırlık programlarına katılmalı?

Son yıllarda anne ve baba adayları aileye bir çocuğun katılımı konusunda gebelik öncesi dönemden itibaren hazırlanmaya başlıyorlar. Gebelik öncesinde doktor ziyaretleri ve fizyolojik olarak annenin bedeninin gebelik ve doğuma hazırlanması için beslenmede bazı değişikliklerin yapılması gebelik sürecine hazırlık açısından önem taşıyor. Aynı zamanda gebelik öncesinde günlük rutinlerde yapılan bazı düzenlemeler, uyku ve aktif zamanlardaki rutinlerin gözden geçirilmesi de bu hazırlık sürecine dahil olabiliyor.

Neden babalar da MBCP ve diğer doğuma hazırlık programlarına katılmalı?

Gebeliğin başından itibaren anne adayları öncelikle bedenen ve izleyen süreçte de anneliğe psikolojik olarak hazırlanmaya başlıyor. Beden yavaş yavaş içinde büyüttüğü bebekle, yeni yaşama adım adım hazırlanıyor. Gebeliğin ilerlemesiyle birlikte kütüphaneye gebelik, doğum ve doğum sonradaki yaşama dair bilgiler edinilecek yeni kitaplar ekleniyor. Zaman zaman bu sürece katılsalar da, babalar daha çok gebelik sürecinde anneye destek olma ve ona bu yolculukta eşlik etme rolünde kalıyor.

Gebelik ve doğumun medikalleşmesi ile birlikte bu sürecin daha çok fizyolojik bir değişim ve dönüşüm süreci olduğuna dair bir inancın hakim olduğunu görüyoruz. Halbuki doğum yalnızca fiziksel bir deneyim değil. Bir doğum gerçekleşiyor, bir bedenden bir insan yavrusu doğuyor. Ve aynı anda üç ruhun da psikolojik doğumu da gerçekleşiyor. Bir doğumda bir bebek, bir anne ve bir de baba doğuyor.

Doğumun yalnızca fiziksel bir deneyim olduğuna işaret eden bakış açısı, babaların bu sürecin merkezinde olmasının önünde engel oluşturabiliyor. Doğuma hazırlık sürecinin merkezinde fizyolojik ve psikolojik olarak annenin olduğuna dair genel bir inancın hakim olduğuna tanık oluyoruz. Babalar hazırlık sürecinde merkezde olmayı hem gerekli görmüyor hem de olması gerekenin “yalnızca” anneyi desteklemek olduğuna inanıyor. Esasında bu inanç yanlış değil. Babalar elbette bu yoğun deneyimin içinde annelerin en büyük destekçisi oluyor. Ancak yalnızca bu kadar değil.

Bebek fiziksel olarak annenin bedeninde büyürken anne içinde bir de “anne” büyütüyor. Çoğu zaman üzerine düşünmesek ya da konuşmasak da elbette bu süreç babanın da “babalık halleri” üzerine düşünmeye başladığı ve böylece içinde bir “baba” büyüttüğü bir süreç oluyor. Anne, beslenirken ve gebelik, doğum ve annelik üzerine araştırmalar yaparken yalnızca içindeki bebeği değil, içinde büyüyen “anneyi” de besliyor. Aynı ihtiyacın babalar için de geçerli olduğunu çoğunlukla atlıyoruz. 

Doğuma hazırlık süreci aynı zamanda babayı da kapsıyor. Doğuma hazırlık çalışmalarında pek çok farklı programda uzmanlar babaların da bu sürece katılmasını yalnızca anneye destek olmak üzere değil, aynı zamanda kendisini de baba olmaya ve bebekle yaşama hazırlanmasında önemli buluyor. Anne doğum sırasında bedenen ve psikolojik olarak doğum sancılarını deneyimlerken, baba da psikolojik sancılar yaşıyor ve gebelik sürecinde buna hazırlık yapmazsa doğum deneyimi ve sonrasında bu yoğun süreci sindirmekte güçlükler çekebiliyor; gebelik, doğum ve sonrasında sürece hangi rolle, nerede, nasıl dahil olacağını bilemeyebiliyor.

Bu bağlamda Mindful Doğum Türkiye ekibi olarak annelerin yanında babaların da sürece katılımını önemsiyor ve destekliyoruz. Bu yolculukta annenin ve babanın gebelik ve doğuma dair ihtiyaçlarını ve inançlarını birlikte keşfetmesi, birbirlerinden beklentilerini şefkatli bir çemberde açıklıkla birbirleriyle paylaşması, kendi deneyimlerini yaşarken elele olmalarının ebeveynlik deneyimi ve aile olmaya katkı sağlaması, doğum deneyimini pozitif bir öyküye dönüştürmelerinde destek olmayı hedefliyoruz.

Shopping Basket